BA EN DE

Lock & Safe box R

Najmoćnije kutije koje čuvaju svježinu, izgled i okus hrane. BPA free certifikat dokazuje da su potpuno prikladne i sigurne za kontakt sa hranom. Nepropusne su za tečnost te gumice na poklopcima čuvaju svježinu tako što jednom kada se zatvore, zrak ne prolazi i ne šteti hrani koja je unutra.

4030-1 Lock & Safe box R 0,4L 13,5 x 9,5 x 6 cm 0,4L
4030-4 Lock & Safe box R 0,8L 16,5 x 12,5 x 7,5 cm 0,8L
4030-2 Lock & Safe box R 1,4L 20 x 14 x 8,5 cm 1,4L
4030-3 Lock & Safe box R 2,3L 22 x 16 x 9,5 cm 2,3L

4030-5 

Lock & Safe box R 4L 

27 x 20 x 12 cm 

4L

4030-6 Lock & Safe box R SET 3/1 22 x 16 x 9,5 cm 0,4 + 1,4 + 2,3 L
4030-7 Lock & Safe box R SET 3/1 20 x 14 x 8,5 cm 0,4 + 0,8 + 1,4 L
4030-8 Lock & Safe box R SET 4/1 22 x 16 x 9,5 cm 0,4 + 0,8 + 1,4 + 2,3 L