BA EN DE

Lijevak

Neizbježna kuhinjska pomagala i dodaci koje svako domaćinstvo treba. Fora za olakšati poslove.

4024-2 Lijevak Ø 12 Ø 12 x H 16 cm
4024-1 Lijevak Ø 17 Ø 17 x H 19 cm